Utrecht gaat zorgaanbieders bevragen over ‘zwijgcontracten’. De gemeente gaat dit doen nadat de volledige gemeenteraad om opheldering had gevraagd over dit verschijnsel. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat dit soort contracten in Utrecht worden toegepast.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat landelijk onderzoek doet naar zwijgcontracten en heeft aangegeven dat er een wettelijk verbod moet komen. Zwijgcontracten zijn overeenkomsten tussen personen en zorginstellingen met – zoals de IGJ het zelf noemt – een ongewenste inhoud.

De gemeente laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor dit soort contracten in Utrecht. Wel gaat de gemeente aan alle zorgaanbieders waarmee wordt samengewerkt vragen of er zwijgcontracten worden gebruikt. Als dat het geval is gaat dit gemeld worden bij de inspectie.

Het gaat om contracten waarin wordt afgesproken om verplicht te zwijgen en af te zien van een gang naar de (tucht)rechter, of af te zien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen, geen melding doen bij de inspectie of het niet inschakelen van de media.