De gemeente Utrecht heeft een nieuw plan gepresenteerd voor de wijk Overvecht. De aanpak voor de wijk, die te kampen heeft met verschillende problemen, richt zich op vijf ambities: kwaliteit van wonen, perspectief voor jongeren, veilige buurt, zorg dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

De plannen van de gemeente, waarbij miljoenen gemoeid zijn, moeten in het voorjaar nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Het nieuwe plan is een doorontwikkeling van een eerdere wijkaanpak die de Versnelling werd genoemd. "Er zijn veel positieve ontwikkelingen en initiatieven in de wijk", zegt wethouder Overvecht Kees Diepeveen.

Al eerder werd de NPD-strook, naast winkelcentrum Overvecht, als voorbeeld genoemd voor positieve ontwikkeling in de wijk. "We willen die energie benutten door gericht samen te werken en de wijk nog verder te brengen."

Renovatie hoogbouw gecombineerd met sociale versterking

De gemeente heeft eerder geleerde lessen opgenomen bij het opstellen van het plan, zoals het belang van samenwerking met allerlei partijen en bewoners en het werken op buurt- en zelfs portiekniveau. Een voorbeeld daarvan is de renovatie van de hoogbouwflats die in Overvecht gecombineerd gaat worden met sociale versterking van de buurt.

Uit de geleerde lessen blijkt ook dat het nodig om is op meerdere fronten tegelijk aan de slag te gaan: met de kwaliteit en het aanbod van woningen, de openbare ruimte, met veiligheid en met zorg en ondersteuning. Zo gaat de gemeente samen met ontwikkelaars en corporaties meer woningen in het midden- en duurdere segment toevoegen.

"De sleutel van meer variatie in het woningaanbod ligt in de hele stad, door sociale huur toe te voegen aan andere wijken en de woningmarkt in balans te brengen. Ook in die zin is het samen voor Overvecht", aldus Diepeveen.

Samenwerking tussen verschillende instanties, op verschillende terreinen

Volgens de gemeente willen ontwikkelaars, corporaties en ondernemers in Overvecht zich verder verbinden aan de wijk. Dit biedt de mogelijkheid om samen te werken op verschillende terreinen.

Zo wordt er nagedacht over het opzetten van techniekcentrum om jongeren te interesseren voor een loopbaan in de techniek. En ook aan het voorzetten van de pilot Bouw = Wouw, waarbij de gemeente verschillende partners vraagt hun investeringen te koppelen aan werkperspectief voor jongeren.

In 2019 richt de aanpak zich op 10 kansen. Dit zijn onder andere het bedrijventerrein, een groen lint door de wijk en de ontwikkeling van het centrumgebied Overvecht. "We gaan de komende jaren belangrijke stappen zetten in Overvecht en een doorbraak bereiken. Het economisch tij, de positieve energie in de wijk en de inzet van alle betrokken partijen maken dit mogelijk", stelt Diepeveen.