De gemeente Utrecht heeft maandag actiepunten voor het komend jaar gepresenteerd naar aanleiding van een stijgende vraag naar kantoorruimte. Deze stijging is te verklaren door het groeiende inwoneraantal en de stijgende werkgelegenheid.

"Bedrijventerreinen en kantoorlocaties lopen weer vol en zitten op diverse locaties onder de frictieleegstand", laat wethouder Klaas Verschuure weten in een brief aan de gemeenteraad.

Maar de wethouder waarschuwt ook dat op de lange termijn de groei van de werkgelegenheid flink achterblijft bij de groei van de beroepsbevolking. Daarom moet er de komende jaren ruimte gevonden worden voor tienduizenden banen, dat betekent dat er kantoorruimte moet zijn voor deze mensen.

Op dit moment is er een leegstand van ongeveer 5,6 procent, en dit cijfer is verder dalend. Een leegstandcijfer van 5 procent wordt genoemd als minimaal niveau.

Hoewel de vraag naar kantoorruimte groot is, gaat de bouw van nieuwe kantoren bij locaties als het stationsgebied en Leidsche Rijn Centrum niet heel hard. Dit remt de banengroei in Utrecht. Zo was het WTC naast het station al ver voor oplevering geheel vol.

Wethouder wil voorverhuureis omlaag en flexibiliteit regels

Wethouder Verschuure heeft daarom enkele actiepunten gepresenteerd. Zo zou de voorverhuureis, een minimale bezetting van een gebouw voordat er gebouwd mag worden, in sommige gebieden verlaagd moeten worden. De gemeente pleit er nu voor om juist een balans te vinden in transformatie naar woonruimte en het behoud van de kantoorruimte.

Een ander punt dat wordt voorgesteld is flexibiliteit bij de regels die door de provincie zijn opgesteld. Naast gemeentelijke beleid heeft Utrecht ook te maken met provinciaal beleid. Een voorbeeld is om kantoren op een bepaalde plek te slopen om op een andere locatie extra bij te bouwen. Want hoewel er vraag is naar kantoorruimte en de leegstaand sterk afneemt, is dit nog steeds afhankelijk van de locatie.

Lage Weide en Rijnsweerd hebben bijvoorbeeld nog te kampen met veel leegstand. Op sommige plekken zullen de borden te huur dus nog wel even te zien zijn, terwijl op andere plekken niet snel genoeg gebouwd kan worden.