Het kruispunt aan het begin van de Maliebaan met de Maliebrug en Maliesingel wordt eind 2019 opnieuw ingericht. Het moet een aantrekkelijke, groene plek worden met een logische fietsroute en goede aansluiting op de omgeving.

Het ontwerp voor het kruispunt, het zogenoemde Malieblad, moet aansluiten op de herinrichting van de Maliesingel én de geplande herinrichting van de Maliebaan.

"Het Malieblad lijkt nu een groot verkeersplein, maar dat gaat veranderen. Asfalt maakt plaats voor groen en de aansluiting op de ronde lijnen van het Zocherplantsoen wordt hersteld", schrijft het college.

Een logische fietsroute moet bovendien een alternatief worden via Vredenburg en Nobelstraat. Het plan voor het Malieblad is nu vastgesteld door het college en een definitief ontwerp volgt later dit jaar. De uitvoering van het plan staat gepland voor eind 2019.

De Maliebaan gaat later nog volledig op de schop. Dit voorjaar wordt een voorkeursvariant voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeente ziet graag minder autoverkeer en betere fietsroutes

Het college legt dit voorjaar een voorkeursvariant voor de aanpak van de Maliebaan voor aan de gemeenteraad. De gemeente wil onder andere de fietsroutes en de openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Ook ziet de gemeente graag minder doorgaand autoverkeer en liever alleen bestemmingsverkeer.

De plannen voor de historische Maliebaan spelen al vanaf 2013. Dit jaar moet de gemeenteraad beslissen hoe de straat eruit gaat zien.

Er zijn in totaal vier varianten opgesteld. Eén van de voorstellen, de Maliebaan Promenade, is een initiatief van bewoners uit de buurt. Dit plan kenmerkt zich onder andere door het idee om de zuidelijke hoofdrijbaan te transformeren tot een (wandel)promenade.