De gemeente Utrecht heeft dinsdag een actieplan gepresenteerd om het lerarentekort aan te pakken. Met het actieplan maakt de gemeente aanspraak op 1 miljoen euro van de Rijksoverheid, zelf legt het 330.000 euro bij.

In de stad en regio Utrecht is er een tekort van tientallen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Volgens de huidige prognoses neemt dit tekort de komende jaren sterk toe.

Daarom heeft de gemeente samen met onderwijspartners een actieplan gepresenteerd om het lerarentekort aan te pakken. Met het actieplan maakt de gemeente Utrecht aanspraak op een jaarlijkse uitkering, gedurende 4 jaar, van 1 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Rijk stelt dit geld beschikbaar zodat regio’s de ruimte krijgen om het lerarentekort aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opzetten van een (opleidings)infrastructuur voor nieuwe leraren.

Naast nieuwe krachten ook aandacht voor zij-instromers

In het Utrechtse plan is veel aandacht voor het opleiden van nieuwe krachten, maar ook het zoeken naar mogelijke zij-instromers. Zo zouden er voor leraren ook meer mogelijkheden moeten zijn om zich buiten de klas te ontwikkelen.

Ook zouden anderstaligen (expats of vluchtelingen) een bijdrage kunnen leveren aan het lerarentekort. Weer een ander probleem dat genoemd wordt is dat er in Utrecht weinig woonruimte beschikbaar is voor nieuwe leraren.

Samenwerking tussen alle Utrechtse schoolbesturen

Het huidige Utrechtse plan is tot stand gekomen door het platform Utrechtse Onderwijsagenda. Dit platform is een samenwerking van alle Utrechtse schoolbesturen (van primair onderwijs tot universiteit) en kinderopvangaanbieders die de voorschool verzorgen.

Het plan heeft voor 2019 een begroting van 1,3 miljoen euro.