Zeven ondernemers in Utrecht gaan stoppen, of overwegen nadrukkelijk om te stoppen, met de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen.

Dit blijkt uit een inventarisatie na een motie van De Partij voor de Dieren, SP en PvdA in de Utrechtse gemeenteraad.

De partijen hebben er vorig jaar voor gepleit om te stoppen met het verkopen van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie. De motie werd overgenomen en sindsdien zijn er door de gemeente persoonlijk gesprekken gevoerd met alle betrokken ondernemers.

Er werd een brief gestuurd naar de vijftien viswinkels en acht marktkooplieden in Utrecht. Het blijkt dat zeven ondernemers hebben toegezegd te stoppen met de verkoop of dit nadrukkelijk overwegen.

Investering in bassin reden om niet te stoppen met verkoop

Twee winkeliers gaan door met de verkoop van levende dieren. De een draagt aan dat er een te grote investering is gedaan in een waterbassin, de ander wil zich met de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen beter onderscheiden van andere visverkooppunten zoals supermarkten.

Zes andere ondernemers verkopen geen levende dieren of weten nog niet of ze willen stoppen. Overigens hebben de meeste winkeliers en alle marktkooplieden de levende kreeft niet vast in het assortiment.