Een aantal partijen van de Utrechtse gemeenteraad pleit voor betere restauratie van korenmolen Rijn en Zon aan de Adelaarsstraat. De herstelwerkzaamheden van de gemeente, die vanaf maandag op de planning staan, zijn volgens hen niet voldoende.

De wieken van Molen Rijn en Zon wordt morgen van de molen getakeld en vervangen. Het wieksysteem dat ter vervanging dient is niet voorzien van zogenaamde stroomlijn neuzen.

Iets dat volgens de VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV en Stadsbelang Utrecht wel van belang is om de molen vaker en beter te laten draaien, waardoor er meer meel geproduceerd kan worden.

Om die reden diende de zes partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag een motie in bij het college.

Ze verzoeken het college om de molen alsnog van stroomlijn neuzen te voorzien en pleiten voor een betere restauratie van de molen. Tijdens een werkbezoek van de zes partijen aan de molen kwam namelijk aan het licht dat een eerdere renovatie van de molen gebrekkig is uitgevoerd. De molen kampt nog met vochtige muren en een kwalitatief matige omloop.

Molen Rijn en Zon al langer zorgenkindje gemeente

Molen Rijn en Zon is al langer een zorgenkindje van de gemeente. De molen aan de Adelaarsstraat werd in juli 2016 feestelijk heropend na een omvangrijke restauratie. Na enkele maanden draaien werden de wieken echter uit voorzorg weer tot stilstand gebracht.

Wethouder Everhardt, die verantwoordelijk is voor de portefeuille Vastgoed in de gemeente Utrecht, stemde tijdens de raadsvergadering toe om het voorstel in overweging te nemen.

Tijdens een expertmeeting zal gekeken worden hoe de molen het best gerenoveerd kan worden. De motie werd overigens raadsbreed aangenomen.