Het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwen is weer wat verder uitgedacht. Zo wordt de Predikherenstraat onder meer afgesloten voor autoverkeer.

Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat dat mogelijk is en dat er geen nadelige effecten op het verkeer in de noordelijke binnenstad worden verwacht. Ook zou het positief uitpakken voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast worden er drie drempels geplaatst, in plaats van zes zoals eerder werd gemeld: één bij de schooloversteek naar de Ridderschapsstraat, één voor de kruising met de Wijde Begijnestraat en één voor de kruising met de Harde Bollenstraat.

Verder moet het aantal auto’s en bussen in de straten verminderd worden door een eenrichtingsverkeer in de Wijde Begijnestraat in te voeren. Daardoor wordt het autoverkeer in de Wittevrouwenstraat en de Voorstraat tot aan de kruising Wijde Begijnestraat gehalveerd, maar omdat auto’s daardoor niet meer rechtsaf kunnen slaan, komt er iets meer autoverkeer op het stuk Voorstraat tot aan de Neude.

In verband met zorgen van bewoners wordt het eenrichtingsverkeer op de Wijde Begijnestraat gefaseerd ingevoerd en worden de effecten eerst gemonitord.

De start van de herinrichting staat gepland in de zomer van 2019. Vitens en Stedin zullen tegelijkertijd ook de leidingen in de straat vervangen.