De Universiteit Utrecht (UU) heeft een fout in een rapport over het diversiteitsbeleid geschrapt zonder hier melding van te maken, erkent de universiteit donderdagochtend.

Het rapport suggereerde dat 10 procent van de Utrechtse studenten een niet-westerse achtergrond heeft, terwijl het percentage vwo-leerlingen met een niet-westerse achtergrond volgens het rapport 20 procent is. De Universiteit Utrecht was dan ook van mening dat die - in het kader van de diversiteit - meer niet-westerse studenten aan moest trekken.

Sociaal geograaf Josse de Voogd stelde echter dat het laatste percentage foutief is. Volgens hem is 10 procent in plaats van 20 procent van de vwo-leerlingen van allochtone afkomst, even hoog dus als de studentenpopulatie op de UU.

De Voogd plaatste een Twitterbericht over de fout, waarna de universiteit de uitspraak uit het rapport schrapte. De UU maakte echter geen melding van het verwijderen van de foutieve informatie.

'UU wilde geen foute informatie verspreiden'

Het zwijgend wissen van het cijfer geeft volgens de universiteit de indruk dat ze iets willen verbergen, zo luidt de verklaring op de website. "Het was met goede bedoelingen, namelijk geen foutieve informatie verspreiden. Maar het zorgt voor verwarring. We betreuren dit en hebben het hersteld."

Hiermee bedoelt de UU dat de link naar het rapport nu weer verwijst naar de onaangepaste originele versie. "Natuurlijk gaan we de cijfers beter onderzoeken en zal over de cijfers ook in de Universiteitsraad gesproken worden."

De Universiteit Utrecht doelt met het rapport op een gevarieerdere studentenpopulatie op de universiteit, zowel wat betreft etnische achtergrond, de genderverdeling en de doorstroom van hbo-studenten of studenten met niet-hoogopgeleide ouders.

Er zijn voorlopig geen consequenties voor het diversiteitsproject.