De gemeente Utrecht ontkent dat er onterecht miljoenen zijn overgemaakt aan bouwbedrijf BAM voor de aanleg van de Uithoflijn. "Van alle middelen kunnen we aangeven waar die aan besteed zijn en hoe die bijdragen aan de realisatie van een werkend tramvervoersysteem", is te lezen in een reactie van het college op vragen van de Utrechtse gemeenteraad.

Het AD meldde vorige week dat de provincie en gemeente Utrecht miljoenen aan bouwbedrijf BAM zouden hebben overgemaakt zonder dat precies duidelijk is waarvoor dat geld is bestemd. Het zou gaan om ongeveer 10 miljoen euro. Ook BAM ontkent dat er onterechte of onrechtmatige betalingen hebben plaatsgevonden.

De gemeente zegt nu dat er over elke uitgegeven euro verantwoording is afgelegd en dat er controles hebben plaatsgevonden. "Er is in alle afgeronde onderzoeken niets gebleken van oneigenlijke betalingen of verdwenen miljoenen. De beweringen in het betreffende krantenartikel stroken niet met de uitkomsten van de onderzoeken", aldus de gemeente. 

Klokkenluidersmelding

Eind 2017 werd bekend dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019. De accountant van de provincie Utrecht onderzoekt de jaarrekening van 2017 op dit moment grondiger dan normaal vanwege onder andere de klokkenluidersmelding.

Hiervoor is extra onderbouwing nodig en de provincie is bezig die te leveren. "Totdat de accountant daarover een oordeel heeft en een verklaring geeft, baseert de gemeente zich op de gebruikelijke processen en procedures", aldus de gemeente.

Op verzoek van de accountant is ook een integriteitsonderzoek gedaan onder leden van Projectorganisatie Uithoflijn. Hieruit kwam volgens de gemeente niet naar voren dat er verdenkingen zijn van fraude of criminaliteit.

Vertraging

De Uithoflijn had in juli 2018 moeten gaan rijden. Eind 2017 werd bekend gemaakt dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019. Toen kwam ook naar buiten dat de kosten van de Uithoflijn met 84 tot 102 miljoen euro zijn toegenomen. Dit komt niet alleen door de vertraging, maar ook doordat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd.

De ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vertoont al vanaf de start van het project al belangrijke tekortkomingen. Dat concludeerden de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer vorig jaar in een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek.

Op donderdag 7 februari vindt er een spoeddebat plaats over de betalingen die gedaan zijn aan bouwbedrijf BAM voor de aanleg van de Uithoflijn.