Er zijn nog geen onomkeerbare stappen zijn gezet voor de komst van een coffeeshop in de wijk Overvecht. Burgemeester Jan van Zanen meldde donderdagavond dat de initiatiefnemer voor een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht eerst meer informatie zal geven over zijn plannen.

Dat bleek na mondelinge vragen van het merendeel van de Utrechtse gemeenteraad.

De initiatiefnemer voor de coffeeshop zal op maandag 4 februari een informatieavond organiseren waar hij zijn plannen toelicht. Daarnaast moet een ontheffing worden aangevraagd, volgt er nog een bezwaarprocedure en komt er een bibob-procedure.

De gemeenteraad in Utrecht is het niet eens met de plannen voor een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht. Volgens de politici is het maar de vraag of dit een goede plek is. Er werden daarom donderdag mondelinge vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

In Utrecht is er ruimte voor 17 kleine coffeeshops, verspreid over de stad. Op dit moment zijn er 11 in de stad. De gemeente wil medewerking verlenen aan de komst van een coffeeshop in Overvecht.