De fracties van de VVD en de PvdA in Utrecht zijn niet tevreden over de manier waarop de gemeente heeft gecommuniceerd met bewoners over het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op de Biltstraat. Omwonenden zijn bang dat de geplande locatie tussen de Poortstraat en de Oude Kerkstraat te gevaarlijk is.

Aan de ene kant van de straat ligt een druk fietspad en aan de andere kant een autoweg. Dat creëert een onveilige situatie, volgens de bewoners.

De bewoners hebben daarom geprobeerd contact te krijgen met de gemeente, maar dat is volgens de fracties niet gelukt. Volgens de partijen heeft het gemeentebestuur eerder wel toegezegd bijzondere aandacht voor de wensen van de bewoners te hebben.

De VVD en PvdA willen nu onder andere van het college weten hoe alle contactmomenten met de bewoners zijn verlopen en welke vervolgstappen het gemeentebestuur gaat nemen wat betreft het plaatsen van de containers.