Nog niet de helft van de honderd ondervraagde ambtenaren van de provincie Utrecht heeft nog vertrouwen in het management. Slechts één op de drie vindt dat leidinggevenden hun werk goed doen, meldt NRC Next.

Vooral bij de afdelingen Mobiliteit en Openbaar vervoer zijn de ambtenaren ontevreden. Slechts een kleine minderheid noemt het management 'capabel'. De werknemers voelen zich oneerlijk behandeld door hun baas en signaleren weinig verbondenheid onderling.

In 2016 gaf het personeel nog nauwelijks onvoldoendes, schrijft NRC Next. Uit de personeelsmonitor bleek bovendien dat de provincie Utrecht nul slecht functionerende ambtenaren had; de hoogste score van het land.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Great Place To Work.

Provinciesecretaris Jan Herman de Baas noemt de uitkomsten volgens NRC Next in een intern bericht "niet verrassend" en "pijnlijk". Volgens hem zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor de grote ontevredenheid, zoals de veel duurdere Uithoflijn en een vastgelopen reorganisatie.

Werknemers voelen zich niet meer thuis. Uit een inventarisatie van NRC blijkt dat de provincie Utrecht bijna 34 procent van de personeelskosten aan het inhuren van externe medewerkers besteedt, meer dan andere provincies. "Dat komt onder meer door de dure zzp'ers en ingehuurde specialisten die de projectorganisatie van de Uithoflijn bemensen", schrijft de krant.