De gezamenlijke partners van Utrecht Science Park hebben een ambitiedocument overhandigd aan wethouder Klaas Verschuure. In het document wordt gesteld dat op het Utrecht Science Park, voorheen De Uithof, veel potentie is voor verdere verduurzaming, groei van het aantal woningen en bedrijvigheid.

De plek moet zich ontwikkelen tot een omgeving die uitnodigt tot "een gezonde levensstijl en daar door onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijvigheid aan bijdraagt". De ambitie is dat het Utrecht Science Park een autoluw gebied wordt, met een aantrekkelijk centrum.

"Het ambitiedocument is het resultaat van een uitgebreid gezamenlijk proces", zegt Anton Pijpers, voorzitter van het College van bestuur van de Universiteit Utrecht. De universiteit nam als grondeigenaar het initiatief.

Momenteel wordt er een nieuwe omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park opgesteld door de gemeente Utrecht. Die moet in in 2020 klaar zijn.

Om op korte termijn het aantal studentenwoningen te vergroten in de stad wordt tevens bekeken of aan de zuidkant van het Utrecht Science Park tijdelijke woningen kunnen komen.

Het gebied achter het Androclusgebouw heeft momenteel al een woonbestemming en zou geschikt zijn voor studentenwoningen.