De provincie en gemeente Utrecht hebben bij de realisatie van de Uithoflijn miljoenen aan bouwbedrijf BAM betaald zonder dat duidelijk is waarvoor. Dat meldt AD Utrecht op basis van verschillende bronnen en vertrouwelijke stukken.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de miljoenen die "verdwenen" zijn. Het zou gaan om 10 miljoen euro aan betalingen die niet onderbouwd zijn.

Volgens de krant is een door de provincie ingehuurde kostendeskundige fel op de onderbouwing van meerdere rekeningen die zijn betaald aan aannemer BAM. Zijn indruk is onder meer dat materieel en arbeid voor 200 procent zijn opgevoerd. Ook zijn er volgens hem loonkosten gerekend voor mensen die niets deden

De provincie Utrecht wil niet inhoudelijk reageren zolang het onderzoek nog loopt. BAM ontkent dat er onterechte of onrechtmatige betalingen hebben plaatsgevonden.

Uithoflijn al lang hoofdpijndossier van gemeente en provincie

De Uithoflijn is met grote kostenoverschrijdingen een hoofdpijndossier voor de gemeente en provincie Utrecht geworde . De tramlijn had in juli 2018 moeten gaan rijden, maar eind 2017 werd bekend gemaakt dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar tot eind 2019 is vertraagd.

Toen kwam ook naar buiten dat de kosten van de Uithoflijn met 84 tot 102 miljoen euro zijn toegenomen. Dit komt niet alleen door de vertraging, maar ook omdat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd.

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer concludeerden vorig jaar in een gezamenlijk onderzoek al dat de ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vanaf de start van het project al belangrijke tekortkomingen vertoonde.