Onderzoek naar de verkeerssituatie op de Waterlinieweg wijst uit dat het niet noodzakelijk is om vangrails te plaatsen. Het onderzoek werd gedaan nadat in oktober en november vorig jaar op de weg twee ongelukken gebeurden, waarbij bestuurders de berm in reden.

De twee ongelukken liggen volgens de politie niet aan de nieuwe inrichting van de weg. De politie zegt ook dat de kans op herhaling zeer klein is en dit soort ongelukken overal konden gebeuren.

De Waterlinieweg werd in 2017 opnieuw ingericht met onder meer stiller asfalt en busbanen. Ook de vangrails zijn toen verwijderd. Op de aangrenzende fiets- en wandelpaden zou daardoor ook risico zijn ontstaan, dat er voorheen niet was. Deze risico’s zouden volgens het CDA en D66 in Utrecht verholpen kunnen worden door de vangrails terug te plaatsen.

De partijen wilden weten of er toch weer hogere randen of vangrails moeten komen, langs de weg of langs het fiets- en wandelpad. Uit beantwoording van de vragen blijkt dat het risico incidenteel was. Wethouder Van Hooijdonk schrijft: "Het risico op herhaling is zeer klein. De politie heeft gemeld dat de ongevallen terug te voeren zijn naar verkeersonveilig gedrag en geen relatie hebben met de infrastructuur zelf."

Volgens gemeente is voldaan aan de richtlijnen

De ongelukken hadden overal kunnen gebeuren volgens de politie. De gemeente zegt verder dat er is voldaan aan de richtlijnen voor wegen met een toegestane snelheid van 70 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De tussenberm tussen rijbaan en fietspad moet bijvoorbeeld minimaal 1,50 meter zijn. Dat is bij de Waterlinieweg het geval.

Bovendien zou het plaatsen van vangrails de uitstraling van een autosnelweg buiten de bebouwde kom versterken. "Dat signaal past niet bij de limiet van 70 kilometer per uur en werkt een hogere snelheid in de hand", aldus de gemeente.

In de eerste helft van 2019 doet de gemeente nog een evaluatie van de herinrichting. Er zullen dan ook snelheidsmetingen worden uitgevoerd. Ook wordt er gekeken of de fietsvoorzieningen nog verder moeten worden verbeterd.