Alle Utrechters die buiten de singels wonen kunnen vanaf maart hun kliko’s en afvalzakken vanaf 20.00 uur op straat zetten. Momenteel is dat nog 21.30 uur. De tijdswijziging wordt doorgevoerd na een oproep vanuit de politiek.

Het SOLGU, een belangengroep voor gehandicapten in Utrecht, had aan de gemeenteraad gevraagd of dit vroeger kon worden omdat 21.30 uur voor sommige mensen te laat is. Ook zou 8.00 uur in de ochtend, het tijdstip vanaf wanneer het afval opgehaald wordt, te vroeg zijn.

Na deze vraag vanuit het SOLGU riep de gemeenteraad op om de tijden te vervroegen. De gemeente laat nu weten hierin mee te gaan.

"Met uitzondering van de binnenstad (binnen de singels) zijn wij hiertoe bereid. De avond voor de dag van inzameling vanaf 20.00 uur vinden wij een acceptabel tijdstip."

De nieuwe aanbiedtijd gaat niet gelden voor bewoners in de binnenstad.