Koningsdag en – nacht in Utrecht worden dit jaar misschien soberder dan voorgaande jaren. De ondernemers en organisatoren van grote evenementen op het Stadhuisplein, het Domplein, het Janskerhof en de Neude dreigen de stekker eruit te trekken.

De ondernemers storen zich aan het feit dat supermarkten en particulieren grote hoeveelheden alcoholische drank kunnen verkopen terwijl zij onderworpen worden aan strenge controles.

"Waar de horeca en organisatoren (terecht) streng gecontroleerd en gehandhaafd worden kunnen supermarkten en particulieren ongehinderd grote hoeveelheden bier verkopen zonder enig zicht of dit aan minderjarigen en beschonken personen wordt verstrekt of doorverhandeld", is te lezen in een brief die namens meerdere Utrechtse organisaties is geschreven.

Daarnaast hebben de ondernemers naar eigen zeggen ieder jaar te maken met strengere vergunningseisen en stijgende kosten.

"Bijvoorbeeld schoonmaakkosten, beveiliging, EHBO en sanitaire voorzieningen. Steeds vaker zien zij dat deze EHBO en beveiligers druk zijn met mensen die buiten de evenementenpleinen hulp nodig hebben of zich misdragen", staat in de brief.

Eindtijd van evenementen ook ter discussie

Ook is het tijdstip waarop de evenementen moeten stoppen punt van discussie. Op Koningsdag moet om 18.00 uur de stekker eruit.

"Het neerzetten van grote evenementen vraagt om een enorme investering. Deze moet uiteraard terugverdiend worden en het tijdsbestek waarin dit moet gebeuren is simpelweg te kort", zeggen de ondernemers die daarbij aangeven dat het feest op Koningsdag meestal pas rond 16.00 uur begint.

Organisatoren willen dat gemeente actie onderneemt

Verschillende organisatoren willen dat de gemeente actie onderneemt. Zo stellen ze voor dat ze op Koningsdag twee uur langer door mogen gaan en supermarkten, net zoals in Amsterdam, maar één alcoholische consumptie per persoon mogen verkopen.

De ondernemers hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan de gemeente. Als er niks veranderd overwegen ze de stekker eruit te trekken.