Utrechtse studenten met een beperking of chronische ziekte ontvangen vanaf deze week bijna 100 euro meer studietoeslag. Met de verhoging wil de gemeente Utrecht deze studenten extra steun bieden om een opleiding te volgen en af te maken.

Studenten met een beperking of chronische ziekte werken vaker minder naast hun studie en hebben hogere studiekosten dan studenten zonder beperking, omdat zij bijvoorbeeld studievertraging oplopen. Met de studietoeslag die nu verhoogd is naar 200 euro, wil de gemeente de financiële drempel om te gaan studeren verlagen.

Ook wil de gemeente dat meer mensen weet hebben van de studietoeslag. In 2017 waren er namelijk slechts 20 gebruikers van de toeslag. In 2018 steeg dat aantal wel naar 57. Eind 2019 wil de gemeente minimaal 80 studenten ondersteunen middels een studietoeslag.

De hoogte van studietoeslag verschilt per gemeente

Overigens verschilt de hoogte van de studietoeslag per gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een studietoeslag is er een medische verklaring nodig. De gemeente vraagt die steeds vaker zelf aan, terwijl studenten deze voorheen altijd zelf moesten inleveren.