Het aantal inwoners van Utrecht is in 2018 gegroeid met vijfduizend personen ten opzichte van een jaar eerder. In tegenstelling tot de andere grote steden in Nederland, kwam deze groei niet voort uit de komst van immigranten, blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Utrecht is de enige grote stad die weinig immigranten trekt, meldt het CBS. Bovendien verhuizen er meer mensen vanuit andere Nederlandse plaatsen naar Utrecht dan er vertrekken uit de Domstad.

In de stad vestigden zich 1970 migranten terwijl steden als Amsterdam en Den Haag minimaal het drievoudige aantal migranten verwelkomden. Het binnenlands migratiesaldo bedraagt 216 personen en de groei van inwoners door natuurlijke aanwas 2770.

Doordat veel mensen uit grote steden naar kleinere plaatsen in de buurt trokken, groeiden voorsteden zoals Vianen en Blaricum qua inwonersaantal.

Utrecht heeft momenteel meer dan 352.000 inwoners.

Nederlandse bevolking opnieuw gegroeid

Volgens de bevolkingsteller van het CBS telt Nederland naar schatting bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. De stijging is vergelijkbaar met die van 2016 en 2017.

Uit de ramingen blijkt dat de bevolkingsgroei vooral door migratie komt. Sinds 2005 vestigen zich steeds meer mensen in Nederland. In 2018 waren het er vermoedelijk 241.000, bijna 2,6 procent meer dan in 2017. Er verhuisden 153.000 personen naar het buitenland.