De gemeente ziet geen mogelijkheden om genoeg geld voor een derde onderdoorgang van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) bij elkaar te krijgen. Dit betekent dat het voorlopig ontwerp uitgaat van twee onderdoorgangen bij het Robert Kochplein en het Henri Dunantplein. Ook komt er een viaduct bij het Gandhiplein.

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht. 

In 2020 moet er gestart worden met de werkzaamheden om de weg te vernieuwen. De drie verkeerspleinen worden omgebouwd naar "ongelijkvloerse kruisingen zonder verkeerslichten".

De gemeente Utrecht en omwonenden geven de voorkeur aan drie verdiepte onderdoorgangen, omdat die namelijk  tot minder geluidsoverlast leiden, ervoor zorgen dat omwonenden beter zicht hebben op het Noorderpark en betere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers mogelijk maken.

Haalbaarheid plan moet in zomer 2019 duidelijk zijn

De gemeente is al langer op zoek naar geld om de verdiepte onderdoorgangen te verwezenlijken. Voor één onderdoorgang was de financiering al eerder rond en deze week is er in de Tweede Kamer ook ingestemd met een voorstel van VVD, CU, D66 en CDA zodat er voor de NRU vijf miljoen euro extra beschikbaar komt.

Met deze bijdrage kan de gemeente naar een tweede onderdoorgang toewerken, maar er is nog steeds een tekort van twee miljoen euro.

De gemeente hoopt in de zomer van 2019 zekerheid te hebben over de haalbaarheid van het plan, waarin de tweede onderdoorgang bij het Henri Dunantplein komt.