De gemeente Utrecht legde huisbaas Marcel van Hooijdonk terecht boetes van in totaal 75.000 euro op omdat er sprake was van illegale verhuur van zijn woning. Dat heeft de rechtbank bepaald in een bestuursrechtelijke procedure tussen de verhuurder en de gemeente.

De gemeente Utrecht heeft Van Hooijdonk zes boetes opgelegd van 12.500 euro per stuk omdat de man meerdere kamers verhuurde in een woning waar alleen zelfstandige bewoning is toegestaan.

Tijdens een inspectie van de gemeente bleek dat de verhuurder de panden laat gebruiken als onzelfstandige woonruimten. Verschillende bewoners huurden een kamer en delen de badkamer en keuken met elkaar, maar ze vormen samen geen "duurzaam gemeenschappelijk huishouden".

Wat de verhuurder in de huurovereenkomsten met de bewoners heeft opgenomen doet er volgens de rechtbank niet toe. De feitelijke situatie van de panden is bepalend voor de vraag van welke woonvorm sprake is.

De huisbaas heeft zelf, zonder vergunning, de woningen omgezet van zelfstandige woonruimten naar onzelfstandige woonruimten, en daarmee de Huisvestingswet overtreden.

Van Hooijdonk eerder verkozen tot Huisjesmelker van het Jaar

In 2015 werd Van Hooijdonk door de jongerenpartij van de SP verkozen tot 'Huisjesmelker van het Jaar'. Omdat hij in deze zaak opnieuw in de fout ging, legde de gemeente Utrecht hem terecht boetes op, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank stelt vast dat Van Hooijdonk weliswaar inspanningen heeft verricht om de bewoners te bewegen zijn panden te verlaten, maar verwacht van hem meer wanneer het aankomt op het aanbieden van vervangende woonruimten en/of een financiële vergoeding.