De aansturing van het project Uithoflijn vertoonde vanaf de start van het project belangrijke tekortkomingen. Zo concluderen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer in een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek. 

Verschillende politieke partijen hebben in een eerste reactie laten weten dat de uitkomsten van het onderzoek, dat dinsdagavond openbaar werd gemaakt, eerdere vermoedens bevestigt.

Het CDA stelt dat belastingbetalers en reizigers de dupe zijn geworden van de ernstige bestuurlijke tekortkomingen. Fractievoorzitter Sander van Waveren: "Het rekenkamerrapport laat een cultuur zien waarin om knelpunten heen gedraaid werd. De stuurgroep had harder moeten ingrijpen en had de raad beter moeten informeren. Dit falen kost de belastingbetaler tientallen miljoenen en de reizigers naar de Uithof zeker anderhalf jaar vertraging."

Het vertrouwen in een goede aansturing van dit project is volgens Van Waveren ernstig beschadigd. De vinger zou door de rekenkamer op de zere plek zijn gelegd "in de stuurgroep, waar wethouder Van Hooijdonk en de inmiddels afgetreden gedeputeerde Verbeek inzaten".

Duidelijk oordeel

Ook de VVD in Utrecht stelt dat het stadsbestuur diep door het stof moet voor de slechte aansturing van het project Uithoflijn. "Dit rapport maakt klip en klaar dat het stadsbestuur – en het college in het bijzonder – beter had kunnen en moeten sturen", constateert raadslid André van Schie. Dat de gemeenteraad niet volledig en niet op tijd is geïnformeerd vindt Van Schie "een duidelijk en snoeihard oordeel".

Van Schie vervolgt: "Het is voor ons van belang dat het stadsbestuur erkent dat er fouten zijn gemaakt en dat is nagelaten om de raad in positie te brengen. Wij willen dat het college daar het boetekleed voor aantrekt."

'Gevolg voor Utrecht enorm'

De fractie van de PvdA ziet bevestiging van eerdere vermoedens over de problemen bij de Uithoflijn. "Er is heel veel mis gegaan bij dit project op veel vlakken. De kosten als gevolg daarvan zijn voor heel Utrecht enorm", aldus Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA. "In de raad en Provinciale Staten moeten we voor elke euro strijden die we willen uitgeven voor goed toegankelijk openbaar vervoer, extra zorg of het bestrijden van armoede. Deze miljoenen extra gaan ten koste van andere dingen die wij in de stad en provincie kunnen doen."

De betrokken bestuurders hebben hier volgens de partij een grote rol in gehad en "hebben wat uit te leggen aan de Utrechters".

Coalitie

D66, de partij van een van de betrokken wethouders Victor Everhardt, is minder hard voor het college na het rapport. D66-raadslid Susanne Schilderman: "De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamers zijn stevig, maar het is ook geen verrassing meer."

Er zijn volgens D66 de afgelopen jaren en sinds de vertraging vorig jaar bekend werd stappen gezet om de aansturing te verbeteren. "We verwachten van het college dat ze de aanbevelingen overneemt om verdere financiële tegenvallers te voorkomen."

GroenLinks-raadslid Thijs Weistra erkent dat de samenwerking, aansturing en informatievoorziening een stuk beter had gemoeten. "GroenLinks is blij met de constatering van de rekenkamer dat de ingrepen door de stuurgroep sinds 2016 verbetering hebben gebracht. En is het met de Rekenkamer eens dat alle betrokkenen zich de komende tijd flink moeten inzetten om de verbeteringen daadwerkelijk te realiseren."