Het plan van de gemeente Utrecht om de snorfiets van het fietspad af te halen loopt vertraging op. De commissie BING, waarin ook de nood- en hulpdiensten vertegenwoordigd zijn, hebben te veel zorgen over het plan.

De gemeente wil al langer af van de snorfiets tussen de fietsers. De brommers zouden geluidshinder, overlast door uitstoot en gevaarlijke situaties opleveren. Ook het Rijk heeft eerder dit jaar besloten dat gemeentes en alle andere wegbeheerders mogen besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen.

In oktober gaf de gemeente aan dat de verkeersregel, waarmee snorfietsen naar de rijbaan worden verbannen, in mei 2019 in werking zou treden. Wel zou het plan nog getoetst worden door de de Commissie Beheer Inrichting en Gebruik openbare ruimte (BING) waarin ook de nood- en hulpdiensten vertegenwoordigd zijn.

Deze commissie gaf aan te veel zorgen te hebben over het plan. Hierbij gaat het onder andere over het snelheidsverschil tussen snorfietser en overig verkeer op de rijbaan, de verplaatsingen van en naar het fietspad en vertragingen voor de aanrijtijden van het openbaar vervoer.

De gemeente heeft nu besloten om alle gegevens nogmaals te bekijken en opnieuw enkele afwegingen te maken. Daarnaast wordt een extern bureau om een second opinion gevraagd. Hierdoor loopt het plan wel vertraging op. De invoering van de maatregel staat nu gepland voor het einde van 2019.