Het voormalige tankstation aan de Croeselaan krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming. De gemeente heeft de weg vrijgemaakt om het gebouw tijdelijk, voor 5 jaar, een combinatiefunctie te geven: horeca, waarbij ruimte komt voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Omwonenden hebben zich lang hardgemaakt voor een tijdelijke invulling van het voormalige tankstation.

Wethouder Klaas Verschuure is blij en waardeert de inzet van alle betrokkenen. "Het is vooral voor de buurtbewoners en de initiatiefnemers fantastisch dat De Pomp nu echt gerealiseerd kan worden", zegt hij. "Het vergde nogal wat geduld van iedereen, maar nu hebben we iets waar we met z’n allen achter kunnen staan. De meerwaarde van dit initiatief is dat het echt onderdeel wil zijn van de buurt en de verbinding wil maken met bewoners."

De Pomp krijgt voor vijf jaar een gecombineerde bestemming die mogelijk is gemaakt door de verstrekking van een tijdelijke vergunning. Daarnaast zijn beheerafspraken gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar om maatschappelijke activiteiten voor en door de buurt mogelijk te maken.

Voor de concrete uitwerking van de maatschappelijke invulling worden partijen zoals buurtbewoners, de projectontwikkelaar, de initiatiefnemers, maatschappelijke samenwerkingsorganisaties, het wijkbureau en initiatiefnemers van het nabij te realiseren Ringpark betrokken. Verder zijn met NS Vastgoed en Shell afspraken gemaakt over het verwijderen van oude tanks.

Nadruk op buurt en omgeving

De nieuwe horecagelegenheid zal zich nadrukkelijk richten op de buurt en de omgeving. Zo zijn er plannen om bijvoorbeeld een jaarlijks buurtfeest te organiseren en zal de buitenruimte worden voorzien van sport- en spelmogelijkheden. Het is de bedoeling dat De Pomp gaat fungeren als 'creatieve woonkamer'.

Voordat de uitvoering van De Pomp kan beginnen, zal Shell in opdracht van NS Vastgoed de oude tanks uit de grond halen. Dat gebeurt nog dit jaar. Begin 2019 start een aannemer in opdracht van De Pomp met de verbouwing van het gebouw tot horecagelegenheid. Naar verwachting kan volgend voorjaar De Pomp zijn deuren openen.