Het is nog steeds de bedoeling dat de trams van de Uithoflijn in december 2019 gaan rijden maar door risicovolle projectonderdelen neemt de druk op de planning verder toe.

De gemeente laat weten dat er nog steeds een 85 procent slagingskans is dat de eerste tram in december 2019 over de Uithoflijn rijdt, maar de startdatum hebben ze wel twee weken moeten opschuiven.

De Uithoflijn wordt geplaagd door vertragingen en kostenoverschrijding. De aanpassing van de spoorconstructie op viaduct Vaartsche Rijn is een tegenvaller geweest, die heeft gezorgd voor extra druk op de planning. De verschillende veiligheidssystemen die nog getest moeten worden zijn het grootste risico voor het behalen van de deadline.

In februari 2019 moet er gestart worden met het zogeheten proefbedrijf. In deze periode wordt de wisselwerking tussen techniek en organisatie gecontroleerd. Hierbij moeten verkeersleiding, vervoerders, onderhouds- en hulpdiensten samenwerken om aan te tonen dat zij onder alle omstandigheden goed met de nieuwe tramlijn om kunnen gaan.