Het is zeer waarschijnlijk dat er 5 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor een extra onderdoorgang van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). In de Tweede Kamer dienden D66, VVD, CU en CDA een amendement in voor de verhoging van de financiële bijdrage voor de aanpassingen bij de randweg.
 

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf afgelopen zomer aan geen geld vrij te maken voor de tweede en derde onderdoorgang bij de vernieuwde NRU. Nu komt er door het amendement dat de vier partijen indienden zeer waarschijnlijk toch extra geld beschikbaar voor de aanpassingen.

De extra vijf miljoen draagt bij aan de financiering voor de tweede onderdoorgang. Een derde zal nog steeds niet mogelijk zijn.

Door de aanpassing van de NRU moet onder andere de doorstroom tussen de A27 en de A2 beter worden. Zowel de gemeente als omwonenden maken zich al langer hard voor drie onderdoorgangen. Die zorgen voor minder geluidsoverlast, voor beter zicht vanuit Overvecht op het Noorderpark en dat er aantrekkelijkere oversteekplaatsen kunnen komen voor fietsers en voetgangers.

Er moet nog officieel gestemd worden over het voorstel in de Tweede Kamer.