De Utrechtse fracties van D66, GroenLinks en Denk willen meer informatie over de mogelijk inzet van onbemande vluchtsystemen om daders van autobranden op te pakken. Zij missen onder meer nog informatie over de privacy van burgers.

De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Defensie hebben de afgelopen maanden onderzocht of camera’s een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van autobranden.

De drones brengen realtime in kaart wat de situatie op de grond is van een incident of crisis. De systemen maken weinig geluid en vliegen op veilige hoogte. De privacy van de burgers wordt daarom volgens de gemeente niet aangetast en er wordt gevlogen volgens "de strengste luchtvaarteisen".

D66, GroenLinks en Denk willen echter nog wel in debat over de inzet van drones in Utrecht. Ze zijn het erover eens dat de hoeveelheid autobranden in Utrecht vraagt om extra aandacht en inzet om de daders te pakken, maar zijn bezorgd over de mogelijke inbreuk op persoonlijke levenssfeer van inwoners van de stad.

In het plan van de gemeente wordt gesteld dat gezichten en kentekens onherkenbaar zijn voor de camera van de drone, maar dat er wel mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou kunnen optreden. Ook is het de vraag of de drones alleen infrarood beelden maken.

Daarnaast wordt er gemeld dat een actie wordt voorbereid voorafgaand aan de jaarwisseling. Die zal worden voorgelegd aan de burgemeester, politie en het OM. De raadsleden willen weten of het hier om een eenmalige actie gaat en of zij ook nog geïnformeerd zullen worden.