De gemeente Utrecht gaat sensoren plaatsen in de ondergrondse containers voor restafval. Met behulp van deze sensoren wordt bepaald wanneer de containers het best geleegd kunnen worden.

Dit is een andere werkwijze dan voorheen. De gemeente leegde alle ondergrondse containers volgens een vaste frequentie, ongeacht de hoeveelheid afval in een container. "Gemiddeld zitten de ondergrondse containers in Utrecht bij het legen voor minder dan 50 procent vol. De inzet van inzamelvoertuigen en menskracht is daardoor niet efficiënt", schrijft wethouder Klaas Verschuure in een brief aan de gemeenteraad.

Door alleen de ondergrondse containers te legen die bijna vol zitten worden de inzamelvoertuigen efficiënter ingezet. Verschuure: "Dit leidt tot minimaal 20 procent minder vervoersbewegingen in de stad. Verder voorkomen we op deze manier dat de containers overvol raken." 

In Leidsche Rijn wordt het systeem met sensoren al getest en de eerste bevindingen zijn positief. "Op dit moment treffen we voorbereidingen voor de plaatsing van sensoren in alle overige ondergrondse containers in de stad", aldus Verschuure. De verwachting is dat eind november 2018 in Leidsche Rijn en medio januari 2019 in de rest van Utrecht alle resterende ondergrondse containers van een sensor zijn voorzien.

Begin 2019 wordt ook in Tuinwijk, de Vogelenbuurt en Wittevrouwen het 'Nieuwe Inzamelen' geïntroduceerd. Verschuure: "De planning is nu dat de plaatsing van de ondergrondse containers in Tuinwijk start in de tweede helft van januari, net als de voorbereidende (graaf)werkzaamheden voor de ondergrondse containers in Vogelenbuurt. In Wittevrouwen zijn we op dit moment bezig met de bezwaarprocedure voor de locaties van de ondergrondse containers."