De jeugdafdeling van de Centrale Bibliotheek blijft deze week nog gesloten vanwege de gevolgen van wateroverlast.

Afgelopen zondag is brand uitgebroken in het portiek van het gebouw. Door de brand is het sprinklersysteem aangegaan, met wateroverlast tot gevolg. Daarnaast is geen brand- of rookschade ontstaan.

De meeste schade is opgelopen in de kelder van de jeugdafdeling. Daar zijn plafondplaten naar beneden gekomen en hebben een aantal kasten met leesboeken waterschade.

Zo lang het plafond nog niet droog is, bestaat het risico op vallende plafondplaten of betonnen brokstukken. Om die reden blijft de jeugdafdeling van de Centrale Bibliotheek deze week nog gesloten.

Om kinderen toch de mogelijkheid te geven om nieuwe boeken te lenen, wordt een gedeelte van de jeugdboeken op verrijdbare kasten in de hal neergezet.