De marketingafdeling van de gemeente Utrecht heeft vrijdag de plannen voor de viering van negenhonderd jaar stadsrechten in 2022 gepresenteerd in Het Utrechts Archief. 

Wethouder Anke Klein van de gemeente Utrecht, Bernard de Jong van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht namen vrijdag het plan van aanpak in ontvangst. De gemeente Utrecht heeft de ambitie voor de viering in het coalitieakkoord opgenomen en samen met provincie Utrecht en het hoogheemraadschap wordt gekeken hoe de krachten gebundeld kunnen worden.

Utrechtse bewoners, bedrijven en organisaties moeten invulling gaan geven aan het programma. Het feest gaat 18,5 miljoen euro kosten, waarvan een derde privaat gefinancierd moet worden. Eind 2019 moet duidelijk zijn of er voldoende geld uit het bedrijfsleven vrijkomt om de viering te laten slagen.

Heel 2022 moeten er activiteiten plaatsvinden. Inmiddels hebben ongeveer vijftig partijen aangegeven interesse te hebben om aan te sluiten bij de viering. Het gratis toegankelijke verjaardagsevenement is op 2 juni, toen Utrecht in 1122 van Hendrik V stadsrechten kreeg. De afsluiting van de viering is tijdens Sint Maarten op 11 november.