Het voorstel van GroenLinks om tijdens de jaarwisseling een centrale vuurwerkshow in Utrecht organiseren kreeg donderdagavond voldoende steun van de gemeenteraad. De eerste vuurwerkshow moet volgens het voorstel plaatsvinden tijdens de jaarwisseling van 2019-2020.

Eerder dit jaar schreef burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad dat er dit jaar geen centrale vuurwerkshow in Utrecht komt. Het zou geen groot effect op de openbare orde in de wijken hebben, duur zijn en onnodig veel inzet vragen van de politie. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag toch voor het voorstel voor een vuurwerkshow volgend jaar.

"Dit is een positieve manier om het individueel afsteken van vuurwerk en de daarmee gepaard gaande overlast terug te dringen", stelt Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht. De partij laat weten dat twintig procent van de Utrechters aangeeft zelf geen vuurwerk af zal steken als er een centrale vuurwerk show is.

GroenLinks Utrecht stelt dat de gemeente andere partijen en ondernemers actief moet gaan uitnodigen om de show te organiseren. Het evenementenfonds van de gemeente moet financieel bijdragen aan de show.

"Na afloop moeten we goed evalueren. We moeten kijken naar het effect op het individueel afsteken van vuurwerk, de gevolgen voor overlast en vuurwerkafval, en een eventueel effect op de inzet van politie en handhaving in de stad", aldus De Boer.