De 170 jaar oude monumentale beuk aan de Emmalaan is sterk genoeg en hoeft voorlopig niet gekapt te worden. De boom is aangetast door schimmel, maar een trekproef heeft aangetoond dat er is op dit moment geen risico is dat de rode beuk omvalt.

In 2014 werd ontdekt dat er een schimmel in de boom zit. De gemeente heeft daarop samen met buurtbewoners maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te behouden. Onlangs ontdekte men ook een parasitaire reuzenzwammen op de boom, die schade hebben aangericht aan de wortels. 

Om de stabiliteit en de veiligheid van de boom te testen, heeft de gemeente op 9 oktober met een lier kracht op de boom uitgeoefend. Deze gegevens zijn geanalyseerd en de boom zou nog voldoende stabiel zijn.

De stabiliteit zal door de voortgaande aantasting met reuzenzwammen wel verder afnemen. Het is onzeker hoe snel dit gebeurt.

Vanaf het voorjaar van 2019 gaat de gemeente de beuk maandelijks inspecteren op zijn conditie en op verdere uitbreiding van de schimmelaantastingen. In oktober 2019 wordt de trekproef opnieuw uitgevoerd om de stabiliteit van de beuk te controleren