Het bestraten van de Kromme Nieuwegracht, het gedeelte tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen, kan volgend jaar beginnen. Door ernstige gebreken aan de werfkelders onder de weg is het nu nog niet mogelijk om het weggedeelte opnieuw te bestraten.

Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar het herstel van de werfkelders voordat de weg weer open kan voor al het verkeer. Fietsers en voetgangers konden er al wel langs. Eerst moeten de werfkelders aangepakt worden voordat de weg erboven weer veilig gebruikt kan worden.

Er is inmiddels overeenstemming bereikt met alle eigenaren van de betreffende werfkelders. Dit betekent dat de werfkelders constructief hersteld kunnen worden, waarna de weg opnieuw kan worden bestraat. Na de werkzaamheden wordt de weg weer opengesteld voor al het toegestane verkeer.

In januari start de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting is het eerste stuk, dat loopt van het Hieronymusplantsoen tot nabij de Jeruzalemstraat, halverwege 2019 af. Daarna volgt het herstel van de laatste kelder – ter hoogte van de Jeruzalemstraat – en het bestraten van de weg boven de kelder.

Deze werkzaamheden zijn het meest complex en zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 klaar.

Werkzaamheden op ander gedeelte liggen stil

De werkzaamheden op het andere gedeelte van de Kromme Nieuwegracht tussen Pausdam en Jeruzalemstraat liggen voorlopig stil. Tijdens werkzaamheden aan de kademuren bij de Kromme Nieuwegracht in het centrum van Utrecht is, in april dit jaar, verzakking en instortingsgevaar ontstaan bij de tuinmuur en de poortwoningen bij de Paushuize.

Deze zijn in eigendom van de provincie. Ook bij het aangrenzende Koetshuis, eigendom van de Universiteit Utrecht, is verzakking en instortingsgevaar geconstateerd.

Er kan pas in 2020 weer worden gewerkt aan de wal- en kluismuren van de Kromme Nieuwegracht bij de Paushuize, als de ontstane schade daar is verholpen.