De gemeente Utrecht gaat niet verder met het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). Er zijn al jaren flinke financiële problemen bij de organisatie en de gemeente springt volgend jaar niet bij om het ontstane gat op te vullen.

Wethouder Anke Klein schrijft in een brief aan de raad dat er een nieuw beleid wordt ontwikkeld voor amateurkunsteducatie in Utrecht. Zo moet cultuur in de wijken worden versterkt, moet er een betere verbinding tussen gemeente en het veld komen en wordt de subsidiestructuur heringericht.

Daarnaast blijkt uit de brief dat er geen extra geld gaat naar het in leven houden van het UCK. "De afgelopen jaren is er intensief overleg geweest met het UCK, onder meer naar aanleiding van de terugkerende financiële tegenvallers", schrijft wethouder Klein.

UCK zou alleen nog kunnen voortbestaan in een gereorganiseerde vorm met een extra bijdrage van de gemeente van ruim 1,8 miljoen euro incidenteel en 190.500 euro structureel. De gemeente wil echter vasthouden aan de jaarlijkse subsidie van 976.000 euro voor amateurkunsteducatie. 

Nieuwe aanbieders

De gemeente wil toekomstige cursisten helpen nieuwe aanbieders op het gebied van amateurkunsteducatie te vinden.

"We denken aan laagdrempelige, toegankelijke tools waarmee de potentiële cursist zich kan oriënteren op het in Utrecht aanwezige aanbod. Huidige docenten van het UCK kunnen zich desgewenst in nieuwe verbanden organiseren, eventueel in samenwerking met andere partijen, en op die manier mogelijk in aanmerking komen voor subsidie."