Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vindt dat de gemeente het lidmaatschap van AmCham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, moet opzeggen. Het gemeentebestuur wilde eigenlijk het lidmaatschap niet opzeggen.

De American Chamber of Commerce (AmCham), dochterorganisatie van US Chamber of Commerce, was de afgelopen weken al vaker onderwerp van discussie. Aanleiding was een artikel in Trouw waarin beschreven wordt dat deze club zich keert tegen maatregelen om belastingontwijking aan te pakken en lange tijd warm pleitbezorger was van afschaffing van de dividendbelasting.

Ook zou de US Chamber of Commerce lobbyen tegen maatregelen rondom klimaatverandering en tegen regels die het milieu moeten beschermen.

De PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren dienden daarom een motie in waarin de gemeente wordt opgeroepen om het lidmaatschap met AmCham op te zetten. Student&Starter en DENK steunden donderdagavond de motie waardoor er een meerheid ontstond.

Bestuur wil lidmaatschap niet opzeggen

Het gemeentebestuur had eerder aangegeven het lidmaatschap niet graag op te willen zeggen. Het zou namelijk een efficiënte manier zijn om in contact te blijven met het netwerk van Amerikaanse bedrijven.

Er zijn nu al 100 Amerikaanse bedrijven gevestigd in Utrecht en voor nieuwe bedrijven zou het goed zijn om te weten dat het Amerikaanse netwerk hier zit. Er zou dus ook een economisch belang zijn.

Fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht Rick van der Zweth is blij dat de motie is aangenomen. "We moeten niet alleen uit praktische overwegingen lid zijn van deze organisatie. De principes waar we als stad voor staan moeten we ook uitdragen. AmCham is niet alleen een netwerkorganisatie maar ook een lobbyclub, daar moet onze naam niet bij staan."