Er kan pas in 2020 weer worden gewerkt aan de wal- en kluismuren van de Kromme Nieuwegracht bij de Paushuize. Eerder dit jaar was er voor honderdduizenden euro’s aan schade ontstaan, dat moet eerst worden hersteld.

Tijdens werkzaamheden aan de kademuren bij de Kromme Nieuwegracht in het centrum van Utrecht is, in april dit jaar, verzakking en instortingsgevaar ontstaan bij de tuinmuur en de poortwoningen bij de Paushuize. Deze zijn in eigendom van de provincie. Ook bij het aangrenzende Koetshuis, eigendom van de Universiteit Utrecht, is verzakking en instortingsgevaar geconstateerd.

De twee organisaties waren niet van tevoren gewaarschuwd over de conclusies uit het inspectierapport dat er een risico voor de stabiliteit was.

De provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben daarop actie ondernomen. De twee partijen hebben voor ongeveer 800.000 euro aan kosten. De gemeente is aansprakelijk gesteld voor de schade en de afhandeling daarvan is in de handen van de verzekeraar van de gemeente.

Second opinion

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente Utrecht wel opdracht gegeven om de funderingen van de Paushuize, poortwoningen, de tuinmuur en het koetshuis te inspecteren. Uit deze inspectie bleek dat er een risico was voor de stabiliteit van de fundering als er in de buurt gewerkt zou gaan worden. Toch werd er gestart met de werkzaamheden.

De gemeente heeft daarom een second opinion laten uitvoeren door adviesbureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) over de eigen werkwijze. Daaruit blijkt dat RHDHV vindt dat er niet genoeg schriftelijke informatie was om tot een goed onderbouwd besluit te komen. De gemeente moet daarom voor deze werkzaamheden ‘verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter benoemen en vastleggen en beter risico management uitvoeren’.

De werkzaamheden liggen in ieder geval stil tot 2020. De provincie en Universiteit Utrecht moeten eerst klaar zijn met de werkzaamheden aan hun eigendommen. Op andere plekken gaan de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren wel door.