D66 Utrecht wil met bewoners van de stad in dialoog over beladen straatnamen. Raadsleden van de partij vragen het college hier het voortouw in te nemen, met hulp van bijvoorbeeld historici van de Universiteit Utrecht of UNESCO Nederland.

Voorbeelden van beladen straatnamen zijn volgens de fractie namen die verwijzen naar het koloniale verleden of leden van de katholieke kerk die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

"Wij willen met de stad in dialoog gaan, om zo een oplossing te zoeken die recht doet aan de verschillende standpunten en belangen die er zijn. Zonder door te schieten in één van de uiterste in deze discussie", zegt D66-raadslid Has Bakker.

De politieke partij vindt het belangrijk om voor beladen straatnamen een historische context te bieden. D66-raadslid Mohammed Saiah: "De geschiedenis schuurt soms en we kunnen daar ook van leren als hier meer context bij geboden wordt. Dit kan bijvoorbeeld via uitgebreidere uitleg bij de straatnaamborden en via onlinecommunicatie."

Sommige activistische groepen maken zich hard voor het aanpassen van straatnamen die verwijzen naar het VOC-verleden. De gemeente heeft daarover al eerder gesprekken gevoerd maar heeft laten weten dat straatnamen niet zomaar aangepast gaan worden.