De Marnixbrug gaat opgeknapt worden en daarom worden er twee rijstroken van de Marnixlaan en Einsteindreef voor ongeveer één jaar afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de Van Egmondkade en de Brailledreef.

Van de vier rijstroken blijven er nog twee over.

Tijdens de werkzaamheden gaat gewerkt worden aan de betonconstructie van de Marnixbrug. Die is namelijk niet meer in optimale staat. Om dit mogelijk te maken worden er vanaf 29 oktober twee rijstroken afgesloten waardoor er per rijrichting één rijstrook beschikbaar blijft.

Ten tijde van de afsluiting voert de gemeente ook een proef uit met pushberichten. De proef houdt in dat weggebruikers die in de buurt van de brug hebben gereden op hun mobiele telefoon worden geïnformeerd over de werkzaamheden en hinder.

Ook wordt er gevraagd of de bestuurder zich wil aanmelden voor een mobiliteitsproject waarbij gekeken wordt naar toekomstige alternatieve routes. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de Westelijke Stadsboulevard waarbij de gemeente graag ziet dat er minder autoverkeer komt te rijden over deze wegen en alternatieve routes worden genomen.