In de gemeente Utrecht zijn in de eerste helft van 2018 meer dodelijke verkeersslachtoffers gevallen dan in heel 2017. Qua ongelukken met alleen blikschade en waarbij gewonden zijn gevallen, lijken de cijfers uit de eerste helft van 2018 wel de dalende trend van de afgelopen jaren te volgen.

Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage programma Verkeersveiligheid van de gemeente Utrecht. Vergeleken met voorgaande jaren vielen er in 2017, met een aantal van zes doden, opmerkelijk weinig verkeersslachtoffers.

In 2014 stierven negen mensen in het verkeer, in 2015 en 2016 waren dit er vijftien en veertien. In de eerste helft van 2018 zijn zeven mensen om het leven gekomen in het verkeer.

Op de Amsterdamsestraatweg zijn in de periode 2014 tot en met augustus 2018 relatief veel ongelukken gebeurd. "Omdat de kruispunten op deze weg relatief dicht bij elkaar liggen worden de ongevallen die hier plaatsvinden gegroepeerd. Dit verklaart ook de relatief hoge score op de Kanaalstraat", is te lezen in het rapport.

Ondanks de hoge scores van de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat zijn hier vanaf 2014 geen doden in het verkeer gevallen. Het gaat alleen om verkeersongevallen met blikschade en gewonden.

Een derde van de verkeersgewonden doet zich voor onder jongeren, in de leeftijd van zestien tot en met 24 jaar. Dit is niet alleen in de gemeente Utrecht, maar ook landelijk het geval.