Het Leger des Heils kan in aanloop naar de kerstdagen collecteren in Hoog Catharijne. Vorig jaar december zou eigenlijk de laatste keer zijn omdat Klépierre, eigenaar van het winkelcentrum, alle vormen van collecte wilde verbieden.
 

Nu heeft de Franse eigenaar besloten dat er één week per jaar gecollecteerd mag worden in Hoog Catharijne. Deze uitzondering is speciaal voor de kerstcollecte van het Leger des Heils gemaakt.

Daarnaast kunnen ook andere organisaties die willen collecteren gebruik maken van deze uitzonderingsweek.

Hoog Catharijne is een gebied dat door de gemeente Utrecht in erfpacht is uitgegeven. Vanwege het erfpachtrecht kan de gemeente Klépierre niet verplichten om de jaarlijkse collecte van het Leger des Heils toe te staan.

Utrecht is gesprek aangegaan met Klépierre

De gemeente is wel in gesprek gegaan met het Franse bedrijf om de situatie en mogelijkheden voor komende jaren te bespreken.

Klépierre heeft daarbij aangegeven dat zij erg vaak verzoeken ontvangen om collectes te houden, en daarom hebben zij het nieuwe beleid, waar één keer per week gecollecteerd mag worden, ingevoerd.