Overvecht-Noord is als één van de wijken geselecteerd voor een bijdrage om woningen van het aardgas af te krijgen. In 2030 moet heel Overvecht-Noord aardgasvrij zijn. De gemeente deed een aanvraag van 4,7 miljoen euro.

In totaal waren er vijfenzeventig aanvragen binnengekomen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gemeente bespreekt met het Rijk en de samenwerkende partijen hoe het geld het meest effectief ingezet kan worden. Een half miljoen van het toegekende bedrag is bedoeld voor de huurwoningen. De overige 4,2 miljoen euro is voor woningeigenaren in de wijk.

Het Rijk bepaalt eind oktober hoeveel geld Overvecht-Noord uiteindelijk toegewezen krijgt en aan welke eisen de plannen moeten voldoen.

'Grote stap'

Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie) is tevreden dat Utrecht geselecteerd is. "Met dit geld kunnen we een grote stap zetten naar aardgasvrije huizen. De bijdrage is in deze fase cruciaal om het haalbaar te maken voor de mensen."

In Utrecht wordt een derde van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. Utrecht heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden, het aardgasvrij maken van bestaande bouw is daar onderdeel van.