De Utrechtse gemeenteraad besloot donderdagavond unaniem dat de herplantplicht voor bomen wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze plicht houdt in dat iedere gekapte boom in de gemeente Utrecht binnenkort vervangen moet worden door een nieuwe.

Het voorstel is van de Partij voor de Dieren, waarmee het hoopt het aantal bomen op peil te houden. PvdD-raadslid Eva van Esch: "Van mij mag het nieuwe beleid vandaag al ingaan, maar wettelijk gezien mag het vijf weken na publicatie van de wijziging in de APV op overheid.nl." Het zal dus nog een aantal weken duren voordat het beleid in de praktijk wordt gebracht.

Over het oude beleid zegt Van Esch: "Bij de aanvraag van een kapvergunning kan je aangeven dat je wil dat je bomen worden teruggeplant. Dat is een optie, maar nog geen verplichting."

Nieuw beleid houdt rekening met ecologische waarde

Bij het nieuwe beleid wordt ook rekening gehouden met het bladvolume en de ecologische waarde van het groen. "Het moet nog worden uitgewerkt. De gemeente Utrecht is nu ook in gesprek met Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving uit Wageningen. Zij doen onderzoek naar hoe je een boom kwalitatief een bepaalde waarde kunt geven, om zo ook die waarde terug te kunnen planten."

Daarnaast moet het herplanten op dezelfde plek gebeuren, of zo dichtbij mogelijk. Van Esch: "Dat is nog vrij lastig vorm te geven. Eerst wordt op buurtniveau gekeken, daarna binnen de wijk en anders binnen de gemeente Utrecht. Dat is eigenlijk de grens, want uiteindelijk is het doel om onze gemeente groener en beter bestendig te maken tegen klimaatverandering."