De Kleine Boten Club Utrecht (KBC) wil samen met de gemeente maatregelen treffen om de recreatievaart door de stad milieuvriendelijker te maken. Zo wil de KBC laadpalen voor elektrische boten, en tankstations met milieuvriendelijke blauwe diesel.

Milieuvriendelijk varen is een erg actueel onderwerp in Utrecht, stelt de KBC. "De mooiste vaarwateren bevinden zich binnen de milieuzone en de gemeente Utrecht wil over enkele jaren emissie-eisen gaan stellen."

Met de voorstellen wil de KBC voorkomen dat de gemeente bepaalde vaarroutes sluit en de ligplaatstarieven verhoogt.

De club die de belangen behartigt van eigenaren van kleine boten houdt op 9 oktober een bijeenkomst over milieuvriendelijk varen. Hier zal het vooral gaan over de praktische uitwerking van de ideeën.