De universiteitsbibliotheken starten op 15 oktober met een proef om alleen studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht toegang te geven tijdens de tentamenperiode. Er is al langere tijd sprake van volle bibliotheken.

De proef duurt van maandag 15 oktober tot en met 9 november. De Universiteit Utrecht (UU) geeft daarmee gehoor aan de kritiek van haar studenten(raad).

Het aantal bezoekers in de bibliotheken van de UU is in de periode 2014 tot en met 2018 gestegen van 1,3 naar 1,8 miljoen bezoekers per jaar. Dit zorgt voor veel frustratie bij studenten en bij de studentenraad van de UU.

De studentenraad leverde kritiek nadat de bibliotheken op de Drift en de Uithof tijdens de vorige tentamenperiode voor de zomer overvol waren. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de bezoekers niet studeert aan de universiteit.

'Grens is nu bereikt'

Woordvoerder Maarten Post van de UU zei eerder al tegen DUIC dat ze hebben geprobeerd in de extra vraag te voorzien door de openingstijden te verruimen en voor extra studieplekken te zorgen. "Maar de grens is nu bereikt."

"Daarom gaan we tijdens de tentamenperiode van 15 oktober tot en met 8 november een proef doen: de studieplekken in de Universiteitsbibliotheken mogen alleen nog maar gebruikt worden door medewerkers en studenten van de UU."