Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering is gedaald met 2,7 procent van 10.276 naar 9.994. Hiermee ligt het aantal voor het eerst sinds november 2016 net onder de grens van tienduizend huishoudens

Werkzoekenden profiteren volgens de gemeente steeds vaker van de aantrekkende economie. Het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van 2018 met 2,7 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Veel mensen stromen uit doordat ze aan het werk zijn gegaan of zijn gestart met een opleiding. Die laatste groep is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. De instroom van statushouders vertoont een lichte stijging.

Daarnaast zijn er ook uitkeringen beëindigd doordat een groep inwoners niet voldeed aan de inlichtingenplicht. De uitstroom door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt vooral door de verhoging van de AOW-leeftijd.

Trajcten voor werkzoekenden

Van oktober 2017 tot april 2018 waren er meerdere trajecten om werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan of bij het uitbreiden van het aantal uur dat zij werken.

Uit de evaluatie blijkt dat in deze periode 443 werkzoekenden uit het bijstandsbestand zijn gestroomd, waarbij de uitstroom naar werk drie tot vier keer hoger was dan bij reguliere dienstverlening.