De gemeente Utrecht gaat extra geld vrijmaken voor de aanpak van armoede. Vooral inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf moeten er op vooruit gaan. Ook vanuit het Rijk komt er meer geld beschikbaar.

"We hebben extra aandacht voor Utrechters die het moeilijker hebben. Deze vernieuwingen dragen bij aan het verminderen van de armoede", aldus wethouder Linda Voortman.

De individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden wordt verhoogd van 200 euro naar 225 euro en er wordt meer rekening gehouden met alleenstaanden met jonge kinderen en stellen met kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar.

Het U-pastegoed wordt voor kinderen van 12 tot 18 jaar verhoogd van 325 euro naar 385 euro en alle kinderen die een U-pas hebben kunnen eenmalig een laptop aanschaffen. Ook kunnen mensen in de schuldhulpverlening een U-pas aanvragen.

De U-pas was eerst alleen bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Met de pas wordt het vergemakkelijkt om ondanks een laag budget bijvoorbeeld toch deel te kunnen nemen aan cultuur- of sportgerelateerde activiteiten.

De extra regelingen moeten in 2019 worden ingesteld.