De gemeente Utrecht overweegt om onbemande vluchtsystemen van Defensie in te zetten om autobranden tegen te gaan. De laatste jaren wordt de stad in de wintermaanden geteisterd door autobranden.

De gemeente heeft daarom een plan van aanpak opgesteld. Een van de genoemde maatregelen in dit plan is het gebruik van onbemande vluchtsystemen van Defensie. Als er meerdere autobranden in een bepaald gebied zijn, zouden de vliegtuigjes kunnen worden ingezet.

De vliegtuigjes brengen in kaart wat de situatie op de grond is van een incident of crisis. De systemen maken weinig geluid en vliegen op veilige hoogte. De privacy van de burgers wordt daarom volgens de gemeente niet aangetast en er wordt gevlogen volgens "de strengste luchtvaarteisen".

De inzet van de systemen moet nog worden voorgelegd aan de raad, politie en justitie. Dan pas kan er echt mee gewerkt worden.

De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Defensie hebben de afgelopen maanden ook onderzocht of camera’s een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van autobranden, omdat het niet lukt om de daders goed in beeld te krijgen.

De inzet van meer dashcams wordt niet als reëel gezien. Het zou juist auto-inbraken in de hand werken. Taxi- en buschauffeurs wordt wel gevraagd vaker uit te kijken naar verdachte situaties.