Het gebouw van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid aan de Briljantlaan is ontruimd. In het gebouw zit ook de meldkamer van politie, ambulance en brandweer. De meldkamer blijft operationeel en is niet ontruimd.

De brand brak uit in de keuken van het gebouw en is ontstaan in een frituurpan. De brand is beperkt gebleven tot de keuken. Er zijn meerdere brandweervoertuigen aanwezig. Het is onbekend wat de schade is.

Zodra de pan is afgekoeld en de ruimtes zijn geventileerd, mogen de aanwezgigen het pand weer in.

Het gebouw is ontruimd, maar omdat de meldkamer operationeel moet blijven en in een afgesloten gedeelte van het gebouw zit is dit gedeelte van het pand niet ontruimd.