De gemeente gaat camera’s inzetten om de veiligheid op het verkeersplein bij ’t Goylaan in beeld te brengen. Verschillende bewoners uiten al langer hun zorgen over de verkeersveiligheid.

Het verkeersplein, ook wel ovonde en voorrangsplein genoemd, is volgens sommige omwonenden "levensgevaarlijk". Enkele maanden geleden is er een enquête gehouden onder buurtbewoners en gebruikers van ’t Goylaan. Honderden mensen gaven aan de kruising met de Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat onveilig te vinden.

Er is al langer discussie over het verkeersplein. Er zijn namelijk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie verschillende opvattingen over wie er voorrang heeft op de kruising. De gemeente gaf aan dat de onduidelijkheid vooral van juridische aard is en niet voor onveilige situaties zorgt. Veel buurtbewoners denken hier dus anders over

De gemeente heeft daarom besloten dat er een verkeersmonitoring met camera’s uitgevoerd gaat worden. Op basis van de uitkomsten gaat de gemeente bekijken hoe de zorgen over het voorrangsplein kunnen worden weggenomen.